Konsert kan vara pirrigt

Att spela musik och sjunga är väldigt roligt och en bra aktivitet just eftersom du träffar många likasinnade människor. Att musiken enar människor är inget nytt och man pratar ofta om att musik är det språk som alla förstår. Om du själv känner dig intresserad av att börja spela musik eller sjunga i en kör, finns det mängder av bra alternativ. I de flesta kommuner finns det någon slags musikskola där du kan ansöka om att få spela ett visst instrument. Även körer är väldigt vanligt och finns med olika musikinriktningar. Googla lite och se vad som erbjuds där du bor.

Förutom att musik är härligt att lyssna på, är detta kulturella uttryck något som skapar nya kontakter. Du kanske lär känna nya vänner för livet genom att gå med i en kör. Förutom gemenskapen är såklart konsert en väldigt rolig del i musiken. Oavsett om du är med och sjunger i en kör eller om du spelar piano, brukar det ofta hållas konsert. Många körer och orkestrar övar i flera månader för en stor konsert. Hela denna ”karusellen” är härlig att vara med om. Du får träffas tillsammans med alla andra musikanter eller kördeltagare för att öva, fika och umgås. När det väl är dags för konsert kommer du känna en härlig gemenskap med alla andra i orkestern eller kören.

Öva ordentligt inför din konsert

Första gången som du ska spela eller sjunga en konsert är det såklart väldigt pirrigt. Det är fullt normalt att vara nervös inför den stora dagen. Men så länge du ser till att öva ordentligt kommer det att gå bra. Ofta sägs det att nervositet till viss del är bra eftersom man presterar sitt yttersta. Samtala med din orkester innan det är dags för konsert för att dubbelkolla att du är med på noterna. Att kolla över sina ackord eller verser en sista gång innan konsert brukar kännas tryggande.

Konsert är roligt eftersom du äntligen får chans att visa vad du lärt dig